Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Kilka słów o nas

 

Przedszkole Małych Odkryców w Piaskach to placówka siedmiooddziałowa. Zapewnia opiekę i edukację 150 dzieciom w 7 oddziałach zbliżonych wiekowo.

Przedszkole jest czynne od 6.30. do 16.30.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz 2 logopedów, katecheta, a także 9 pracowników niepedagogicznych.

 

Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi warunki do wszechstronnego rozwoju, uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska przy jednoczesnej ich współpracy. Jesteśmy po to, aby otoczyć dziecko fachową opieką i przyjazną atmosferą.

 

 Atuty edukacji przedszkolnej:


*    większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia,
*    umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole - dzieci będą osiągać lepsze wyniki nauczania,
*    uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza szczególną okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej - zgoda na dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie samodzielności; jednocześnie pozwala na budowanie pozytywnych relacji między rodziną, a światem zewnętrznym,
*    grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje, stanowią bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych - wzbogacanie zasobu słów i jasne formułowanie swych myśli,
*    wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się,
*    wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników,
*    obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań, czy niedostatku podstawowych umiejętności - nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka,
*    wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szansę edukacyjne dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
*    w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej,
*    przygotować do uczenia się przez całe życie i przez to zapewnić mu lepsze szansę edukacyjne,
*    inwestycja w edukację przedszkolna, to inwestycja w przyszłość społeczeństwa, to lepiej wykształcone społeczeństwo.

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej