Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności.

Brak :

 • możliwości odsłuchania treści strony,

 • audiodeskrypcji filmów,

 • opisów zdjęć i obrazków wynikający z gotowego komponentu wstawiającego grafiki.

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.

 

Dostępne udogodnienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,

 • przełączniki zmiany kontrastu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-06 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06 

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Kiełbasa

e-mail: skargipiaski@wp.pl

telefon: 815821044

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

 

Organ nadzorujący:

Dyrektor Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach

Adres: ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski

E-mail: przedszkolepiaski@poczta.onet.pl

Telefon: 815821044

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach, ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski

Wejście główne do budynku nie posiada żadnych przeszkód architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym wejście i bezpośrednio łączy się chodnikiem brukowanym. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Korytarze, szatnia, sale i wszelkie pomieszczenia dostępne są dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma progów. Na każdy poziom budynku przemieścić się można za pomocą windy. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku umieszczona jest informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest takiej informacji w formie dotykowej i głosowej. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 21-050 Piaski

Budynek Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 jest budynkiem piętrowym. Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio przy chodniku i łączy się z nim. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Korytarz, szatnia, sale oraz wszelkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Aby przemieścić się z parkingu do przedszkola, należy przejść przez ulicę. Toaleta dla użytkowników nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku umieszczona jest informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest takiej informacji w formie dotykowej i głosowej. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej